TEDx Kežmarok (x=independently organized TED event) - Michal SmetankaTEDx Kežmarok (x=independently organized TED event) 13. september 2014
Hlavomorňa na Kežmarskom hrade

Michal Smetanka

Michal Smetanka

hudobník, výrobca nástrojov

Michal Smetanka je absolventom UPJŠ Košice,  Pedagogickej fakulty v Prešove, neskôr FPaHV Prešovskej Univerzity. Pracoval ako pedagóg v oblasti reedukácie, hudobný pedagóg a muzikoterapeut. Od r. 1997 aktívny v oblasti neziskového sektoru v organizáciách venujúcich sa ľudovej kultúre, etnografii a rómskej problematike. Od roku 2000 už pôsobí v treťom sektore profesionálne.

 Je bývalým riaditeľom MVO Člověk v tísni, o.p.s. pobočka Slovensko. Je členom Ashoka International, Regionálneho rozvojového partnerstva a OZ Spiš – združenia pre obnovu a rozvoj regiónu. 

Venuje sa etnomuzikológii, kompozícii, výrobe hudobných nástrojov a hudobnej interpretácii. Prevádzkuje súkromné múzeum hudobných nástrojov. A do tajov zvukov a nástrojov z celého sveta zasvätí aj nás.

Kontakt:
info@tedxkezmarok.sk

facebook:
TEDxKezmarok

Čo je TEDx?

Formát TEDx vznikol v duchu motta „myšlienky hodné šírenia" ako program miestnych, samostatne organizovaných podujatí, ktoré umožňujú ľuďom stretnúť sa a spoločne zažiť atmosféru pripomínajúcu konferencie TED. Podujatia TEDx sú kombináciou premietaných videí TEDTalks a živých vystúpení rečníkov, ktorých účelom je podnietiť intenzívne diskusie a nadviazať vzťahy v malej skupine. Tieto miestne, samoorganizované podujatia nesú značku TEDx, kde x = nezávisle organizované podujatie TED. Konferencia TED definuje všeobecný rámec pre program TEDx, ale jednotlivé podujatia TEDx sú organizované nezávislými organizátormi* 
(Organizátori musia splniť určité pravidlá a predpisy).

This independent TEDx event is operated under license from TED